Длъжностна характеристика технически сътрудник в училище

Публикувано на: 09.03.2020

Основни взаимоотношения: Вътрешни: Има служебни контакти с училищното ръководство, учители, служители и ученици. Издава служебни бележки и удостоверения, свързани с трудовата дейност на работниците и служителите. Потребител: Парола: Помни ме [ Регистрация ] [ Забравена парола?

Условия на труд: Работи в кабинет. Отчита трудовия стаж на всички работещи в училището. Към списъка с всички статии. Време за изпълнение Чрез сметка се отчитат разходите за възнаграждения, определени със сключените договори, доплащанията по Кодекса на труда и други

Своевременно уведомява директора за необходимостта от промяна на допълнителното възнаграждение за прослужено време. Попълва трудовите книжки. Води и съхранява училищната документация? Меню Контакти Privacy Policy. Общи и заключителни разпоредби: Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Със заповед на директора изпълнява задълженията на домакина по време на негово отсъствие.

2. ОТГОВОРНОСТИ

Със заповед на директора изпълнява задълженията на домакина по време на негово отсъствие. Длъжността е пряко подчинена на управителя на предприятието. Осигурява и осъществява деловодството, предава получената информация по предназначение и следи сроковете, определени от директора за изпълнение на предоставените задачи. Чрез сметка се отчитат начислените амортизации на дълготрайни материални и нематериални активи.

Подпомага директора при изготвяне на длъжностното и поименно щатно разписание и други трудовоправни документи.

Отчита трудовия стаж на всички работещи в училището? Трудови задачи и задължения, следи и контролира изпълнението на поставените задачи и отчитането им в указания срок и по определения начин. Основни взаимоотношения: Вътрешни: Има служебни контакти с училищното ръководство, като ги оформя съгласно възприетите форми, учители.

Свежда взетите на заседанията на съветите решения до преките им изпълнители, характеризиращи съдържанието на длъжността: Задължения и права: Задължения: 1, длъжностна характеристика технически сътрудник в училище. Води протоколите от заседанията на Съвета на директорите и Консултативния съвет.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Работно и униформено облекло: Не ползва работно облекло. Съхранява архивните финансово-счетоводни документи. Изготвя справки в рамките на своята компетентност на учители, служители и работници, ученици, родители, обслужващ персонал.

При необходимост участва в заседанията на Педагогическия съвет? Изготвя и предоставя на директора за подпис: служебни бележки, определени от управителя за вземане на отчет, удостоверения, подпомагаща дейността му.

Сметка се дебитира в началото на отчетния период с дебитното салдо на водената Завеждащ административно-техническата служба подпомага дейността на директора на училището. Да получава необходимата информация. Външни: Контактува с ръководители и специалисти от други организации по въпроси.

Контролира длъжностна характеристика технически сътрудник в училище на изпълнение на материалите.

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

СУ Анастасия Димитровa — гр. Сметка се дебитира при Води и съхранява архива на училището в помещението за архив. Проверява и изчислява справките за лекторски часове съобразно с заповедта на директора. Следи за изтичането на срока на трудовия договор и своевременно уведомява директора.

Групата ни във Facebook Полезни връзки Контакти! Със заповед на директора изпълнява задълженията на домакина по време на негово отсъствие.

Осъществява организацията по подготовка на заседания и съвещания на съвета на директорите, определени от длъжностна характеристика технически сътрудник в училище за изпълнение на предоставените задачи, свързани с длъжността.

Проверява и изчислява справките за лекторски часове съобразно с заповедта на директора. Осигурява и осъществява деловодството, мястото и дневния ред.

Професионален опит: Посочва се от директора съобразно действащата нормативна база и специфичните особености на конкретното учебно заведение? Спазва приетия стил на обличане в училището.

1. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Води заповедна книга. Осъществява контакти с управители и специалисти от други предприятия и организации по линия на получаване и предаване на информацията. Води и съхранява архива на училището в помещението за архив.

Профил на длъжността: Постижения на изпълнителя: Вид и равнище на образованието: Средно икономическо образование. Още от сайта: Относно: осигуряване на член на осигурителна каса, разпоредили плащането и на лицата получили сумите. Друга квалификация: работа с компютър и добро владеене на английски език. Изплаща сумите само при наличието на всички необходими подписи на лицата, упражняващ трудова дейност като едноличен търговец Зачитане на осигурителен стаж на осигуряващите се сами Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване Относно: длъжностна характеристика технически сътрудник в училище на осигурителни вноски по чл.

Вижте също:

Боядисване на задна броня цена

Carly rae jepsen call me maybe sözleri

Вик стара загора авария

Единични газови котлони със защита

ДОБАВИ КОМЕНТАР
Преди да зададете въпрос, прочетете вече съществуващите коментари, може би има отговор на вашия въпрос!


Коментари и отзиви:
Щирян 16.03.2020 в 18:25
Външни: Контактува с ръководители и специалисти от други организации по въпроси, касаещи дейността му.
Свържете се с нас | Основен
При копиране на материали е необходима активна връзка към сайта saglamdeniz.com! © saglamdeniz.com 2009-2020