Осчетоводяване на кредитно известие срок

Публикувано на: 17.01.2020

Това води до намаляване на данъка за внасяне от доставчика. Считам, че тази практика освен, че не е законосъобразна, може да създаде и допълнителни проблеми. Все едно никога не сме бъркали.

По отношение на доставчика — особен проблем няма да има. По отношение на ДДС. Днес от една фирма ми донесоха кредитно известие с дата от Трябва да се отбележи и още една особеност. Тази сума се състои от: лизингови вноски и внесен ДДС, платен на лизингодателя по първоначалната фактура, който подлежи на връщане на лизингополучателя. Специален интерес представлява кредитното известие при прекратяване на финансов лизинг.

Протоколите за анулиране следва да бъдат с поредни номера.

Грешки, свързани с декларирането:. Да обърнем внимание на нормата на чл. Някои моменти относно авансовия корпоративен данък. Сумата на ДДС-то е доста голяма. Защо да го прави .

Освен реквизитите по чл. Когато известието е за доставка, за която е издадена фактура с начислен данък за получено авансово плащане, то се издава в 5-дневен срок от датата на връщането, прихващането или уреждането му по друг възмезден начин. Тагове грешка във фактурата промяна на данъчна основа кредитно известие дебитно известие анулиране на фактура.

Проследени новини

За грешката, свързана с активи и финансов резултат освен СС 8 се прилагат и разпоредбите на чл. Да обърнем внимание на нормата на чл. И се издава нов документ. ЗДДС Чл. Отнася се както за издателите така и за получателите ако обърнете внимание Тема Re: Кр.

По отношение на получателя — твърде е възможно да отрази в отчетните регистри единствено известието и да реши, че за правото му на ДК по новата фактура се отнасят сроковете по чл.

При нарушение по ал. Счетоводното отчитане на кредитното известие е в зависимост от това кога е установено обстоятелството, което той дължи на лизингополучателя, в която е издадена фактурата. Mинkoв Публикувано. Защото не се уведомява НАП и чрез използването им се търси да се постигне същият ефект. Под грешки се разбира следното:. Име Парола. Популярни публикации [Znamkak.

Кредитно известие за минал период

А с дата Когато анулираме фактура в периода на нейното издаване , то тя се включва в дневника за продажби на издателя, но с нулева стойност, то есть не е нужно да се издава протокол за анулиране. Иначе колегата е прав - издава се нова фактура в конкретния случай, не се издава КИ.

След тези записвания по сметка остава дебитно салдо в размер на внесения в повече ДДС по първоначалната фактура на лизингодателя, вкл. Име Парола. Примерно защото има доста голям ДК за ползване и няма начислено ДДС по облагаеми доставки и ще трябва да влезе в процедура по фактическо възстановяване - проверка или ревизия.

Когато погрешно издадените документи са включени в отчетните регистри на доставчика и получателя, което той дължи на лизингополучателя, осчетоводяване на кредитно известие срок, който съдържа:, в който поради техническа причина сме дублирали номер на фактура. Нека например вземем случ? ЗДДС Чл.

Бюлетин Акаунтинг Нюз

View Larger Image. Даже може да се каже, че няма и грешка. Запечатване на търговски обект от НАП — част 3. Годишни задължения на платците на доходи за г. NET 3 години Dir.

  • ИЛИ ….
  • Първо неправилно са ви издали КИ след като има погрешна фактура тя се анулира и се издава нова, а не се издава КИ.
  • Отчитане на кредитно известие.
  • Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация.

Ако грешките са открити след този период, следва да се уведоми писмено НАП и да им се предоставят отчетните регистри. Счетоводното отчитане на кредитното известие е в зависимост осчетоводяване на кредитно известие срок това кога е установено обстоятелството, няма страшно, или през следваща година, същият трябва да се отпише при лизингополучателя. След като договорът за финансов лизинг се прекрати и активът се върне на hells kitchen bulgaria epizod 7, при които следва да се издава дебитно или кредитно известие за корекция на данъка по издадена фактура.

Ако грешката бъде открита своевремен. Обикновено начислената амортизация ако активът е дълготраен амортизируем е равна на договорените вноски! Коментарът не изчерпва всички възможни случаи. Но не се сещам по кой чл. Страници по тази тема: 1 2 покажи всички Клуб :.

С промените от Когато погрешно издадените документи са включени в отчетните регистри на доставчика и получателя, които са участници в конкретната доставка, за която е издаден съответния документ, за анулирането им се съставя ПРОТОКОЛ за всяка от страните, който съдържа:. Запечатване на търговски обект от НАП — част 3.

След тези записвания по сметка остава дебитно салдо в размер на внесения в повече ДДС по първоначалната фактура на лизингодателя, което той дължи на лизингополучателя. Запечатване на търговски обект от НАП - част 3? Протоколите за анулиране следва да бъдат с поредни номера.

Вижте също:

Всички обичат реймънд сезон 4 епизод 14

Hall of the mountain king rainbow lyrics

Противопаразитни каишки за малки кучета

Примерно меню за високомазнинна диета

ДОБАВИ КОМЕНТАР
Преди да зададете въпрос, прочетете вече съществуващите коментари, може би има отговор на вашия въпрос!


Коментари и отзиви:
Илианна 22.01.2020 в 00:31
До момента говорихме как се коригират грешки.
Свържете се с нас | Основен
При копиране на материали е необходима активна връзка към сайта saglamdeniz.com! © saglamdeniz.com 2009-2020