Hysteron-Proteron is an interactive project that was exhibited in Arka Oda, a local bar in Kadıköy, İstanbul in November 2013.

Text in English and in Turkish:

On a domain where relational interactions are the key for the basis of the continuum and existence of organisms, the concept of being is also a relative and co-operative process. The effort of maintaining the internal balance also alters the meaning of co-existence. Although individuals are not directly challenged by their dasein, the multi-existentialist environment reflects a definitive process onto individuals and forces them to provide feedback for this particular subset of the multiverse.

The users take part in the mutual experience and reflect their own reality into this multiverse by interacting with the port that opens to Hysteron-Proteron.

//

Bağıntısal ilişkilerin, organizmaların süregelişini ve varoluşunu temellendirdiği bir zeminde; mevcudiyet kavramı, göreli ve müşterek bir süreçtir. İçsel dengeyi sürdürebilme çabası, bir arada varolmanın anlamını değiştirir. Birey kendi dasein ı tarafından doğrudan sorgulanmasa da, çoklu varoluşçu bir çevre onun üzerinde belirleyici bir işlem uygular ve onu çoklu evrenin bu öntanımlı altkümesi için geri bildirimde bulunmaya zorlar.

Kullanıcı bu ortak deneyimde rol alır ve kendi gerçekliğini bu çoklu evrene Hysteron-Proteron geçidiyle etkileşerek yansıtır.

http://saglamdeniz.com/portfolio/files/gimgs/th-16_1465353_10151861412293261_995073161_n.jpg